عضویت و تبلیغات در یومی خانه

پکیج های یومی خانه برای بهتر شناساندن سبک کاری شما به عنوان حرفه ای و همچنین برای آپلود پروژه های کار شده در زمینه دکوراسیون و معماری و بیشتر دیده شدن برندتان قابل انتخاب می باشد.

021-2615-3146

رایگان

T 0

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • شهر و شهرستان
 • ارسال عکس
 • همیشه مجانی

ویژه

81000 *

T 90000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • معرفی پروژه
 • تبلیغ در شبکه های اجتماعی 2x

رایگان

T 0

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • شهر و شهرستان
 • ارسال عکس
 • همیشه مجانی

ویژه

T 240000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • معرفی پروژه
 • تبلیغ در شبکه های اجتماعی 2x

رایگان

T 0

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • شهر و شهرستان
 • ارسال عکس
 • همیشه مجانی

ویژه

T 800000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • معرفی پروژه
 • تبلیغ در شبکه های اجتماعی 2x

خدمات و محصولات خود را به مخاطبان خوب ما که به طور جدی به دنبال اطلاعات، محصولات و آشنایی بیشتر با حرفه ای ها و تأمین کنندگان صنعت دکوراسیون و معماری هستند، معرفی کنید.

021-2615-3146

پکیج های یومی خانه برای معرفی بیشتر محصولات شما به بازار هدف و همچنین برای بیشتر دیده شدن برند شما قابل انتخاب می باشد.

021-2615-3146

رایگان

T 0

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • شهر و شهرستان
 • ارسال عکس
 • همیشه مجانی

یومی برنزی

81000 *

T 90000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • صفحه طراحی شده
 • معرفی پروژه
 • تبلیغ در اینستاگرام
 • یک هفته آزمایشی

یومی نقره ای

108000 *

T 120000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • صفحه طراحی شده
 • معرفی پروژه
 • تبلیغ در شبکه های اجتماعی
 • معرفی محصولات
 • یک هفته آزمایشی

یومی طلایی

135000 *

T 150000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • صفحه طراحی شده
 • معرفی پروژه
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی
 • معرفی محصولات
 • تبلیغات در ایمیل ها
 • تبلیغ محصول در وبسایت
 • یک هفته آزمایشی

رایگان

T 0

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • شهر و شهرستان
 • ارسال عکس
 • همیشه مجانی

یومی برنزی

T 240000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • صفحه طراحی شده
 • معرفی پروژه
 • تبلیغ در اینستاگرام
 • یک هفته آزمایشی

یومی نقره ای

T 330000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • صفحه طراحی شده
 • معرفی پروژه
 • تبلیغ در شبکه های اجتماعی
 • معرفی محصولات
 • یک هفته آزمایشی

یومی طلایی

T 410000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • صفحه طراحی شده
 • معرفی پروژه
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی
 • معرفی محصولات
 • تبلیغات در ایمیل ها
 • تبلیغ محصول در وبسایت
 • یک هفته آزمایشی

رایگان

T 0

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • شهر و شهرستان
 • ارسال عکس
 • همیشه مجانی

یومی برنزی

T 800000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • صفحه طراحی شده
 • معرفی پروژه
 • تبلیغ در اینستاگرام
 • یک هفته آزمایشی

یومی نقره ای

T 1050000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • صفحه طراحی شده
 • معرفی پروژه
 • تبلیغ در شبکه های اجتماعی
 • معرفی محصولات
 • یک هفته آزمایشی

یومی طلایی

T 1330000

 • مشخصات شرکت
 • توضیحات
 • زمینه فعالیت
 • نشانی و نقشه گوگل
 • ساعات کاری
 • ارسال عکس گروهی
 • وبسایت و شبکه های اجتماعی
 • صفحه طراحی شده
 • معرفی پروژه
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی
 • معرفی محصولات
 • تبلیغات در ایمیل ها
 • تبلیغ محصول در وبسایت
 • یک هفته آزمایشی

* برای ماه اول

لطفأ هر گونه سوالی دارید با ما با شماره +98 (0) 21 2615 3146تماس بگیرید.