عکس های یومی خانه

ایمیل ذخیره
ویلا | نما

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

باغچین

تامین کننده

غرفه نمایشگاهی | محوطه، بام

شرکت مبلمان فضای باز باغچین ارائه دهنده انواع مبلمان و محصولات فضای باز

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

علی کوره چیان

حرفه ای

ویلا | پذیرایی

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
ویلا | نما

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

علی کوره چیان

حرفه ای

ویلا | نما

نمای دیگر ویلای درختی که در سال 1389 ساخته شده است و در طراحی این ویلا از طرح درخت برای ستون های فلزی الهام گرفته شده اس ...

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

علی کوره چیان

حرفه ای

ویلا | نما

ساخت ویلای درختی در سال 1389 به پایان رسید کانسپت درخت برای ستون های ویلا در نظر گرفته شده است این ستون های فلزی با الها ...

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

نقطه

حرفه ای

ویلا | نما

طراحی معماری، نما، محوطه و داخلی ویلای سپید، شهرك هزار دشت -آبعلی

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

kama trade

تامین کننده

ویلا | نما

اطلاعات بیشتر