عکس های یومی خانه

ایمیل ذخیره
avatar

hblandscape

حرفه ای

اداری-تجاری | محوطه، بام

طراحی و اجرای بالکن سبز همراه با ترمو وود وتکنیک بام سبز

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | آشپزخانه

پروژه با کابینت هایی به سبک مدرن

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | نشیمن

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

علی کوره چیان

حرفه ای

مسکونی | نما

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
اداری-تجاری | سالن

بازسازی دفتر مرکزی شرکت آرین نیروی مبنا

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | نشیمن

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
ویلا | آشپزخانه

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

VIDAVIN ویداوین ...

تامین کننده

مسکونی | آشپزخانه

این یک جور پادری هست. با این تفاوت که ضخامت کمی داره و پشت چسب دار هست. این باعث میشه در محل مورد نظر فیکس میشه و مانع ب ...

اطلاعات بیشتر