عکس های یومی خانه

ایمیل ذخیره
مسکونی | آشپزخانه

پروژه مسکونی ملاصدرا | کارفرما: آقای آخوندزاده | تاریخ طراحی: شهریور 1395

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | آشپزخانه

پروژه شهرک قائم | کارفرما: آقای فروزش | تاریخ طراحی: دی 1935

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | آشپزخانه

پروژه مسکونی ده ونک | کارفرما: آقای دولت آبادی | تاریخ طراحی: فروردین 1396

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | آشپزخانه

پروژه مسکونی مرزداران | کارفرما آقای عزیزی | تاریخ طراحی: اسفند 1395

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

گروه تخصصی فرش ...

تامین کننده

اداری-تجاری | نما

فرش نفیس، خاص و 8 ضلعی و یکپارچه حسینیه باستانی کوی محمدیه نایین

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

taghara_stretch ...

تامین کننده

اداری-تجاری | اتاق کار

اجرای ستون مخروطی کشسان - قائمشهر

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

taghara_stretch ...

تامین کننده

اداری-تجاری | سالن کنفرانس

اجرای سقف کشسان - سالن همایش

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

taghara_stretch ...

تامین کننده

اداری-تجاری | سالن کنفرانس

اجرای سقف کشسان - لابی سالن همایش

اطلاعات بیشتر