عکس های یومی خانه

ایمیل ذخیره
avatar

roof truss

حرفه ای

اداری-تجاری | سازه

اجرای سازه مجتمع اداری و تجاری چارسو

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

طرح ماندگار لوت ...

حرفه ای ویژه

مسکونی | نما

گــــروه اقــــتصادی و مهــــندسی لـوتوس از شرکت های فعال در حوزه صنعت ســـاختمان میباشد. ایــن گـــروه با اتــــکا بر ت ...

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

طرح ماندگار لوت ...

حرفه ای ویژه

مسکونی | وروردی، پله

گــــروه اقــــتصادی و مهــــندسی لـوتوس از شرکت های فعال در حوزه صنعت ســـاختمان میباشد. ایــن گـــروه با اتــــکا بر ت ...

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

طرح ماندگار لوت ...

حرفه ای ویژه

مسکونی | وروردی، پله

گــــروه اقــــتصادی و مهــــندسی لـوتوس از شرکت های فعال در حوزه صنعت ســـاختمان میباشد. ایــن گـــروه با اتــــکا بر ت ...

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

گروه تخصصی فرش ...

تامین کننده

خدماتی | نما

نصب بزرگترین فرش ماشینی جهان به مساحت 3200مترمربع در مسجد حیدر باکو که در طراحی یکپارچه نقشه فرش مسجد ،با وجود ستون به ط ...

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

ARK

حرفه ای

مسکونی | آشپزخانه

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

گروه تخصصی فرش ...

تامین کننده

خدماتی | نما

توجه خاص در انتقال و انطباق طرح و نقوش دکوراسیون ، اندازه و شکل پلان محل مورد نظر با طرح و رنگ فرش تولیدی ، از مهمترین خ ...

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | پذیرایی

اطلاعات بیشتر