عکس های یومی خانه

ایمیل ذخیره
اداری-تجاری | وروردی، پله

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | اتاق خواب

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

علی کوره چیان

حرفه ای

مسکونی | آشپزخانه

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

Architectonics

حرفه ای

مسکونی | نما

پوشش سقف غیر سازه ای سنتی کپری در فضاهای کوچک می توان بدون زیر سازی سازه ای نیز این کانسپت را به عنوان پوشش اجرا نمود

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

D.Shahab

کاربر

اداری-تجاری | محوطه، بام

باغ فردوس (Bagh Ferdos _ cinema museum) Vali Asr Ave, Tehran, Iran

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

طرح ماندگار لوت ...

حرفه ای ویژه

مسکونی | نشیمن

گــــروه اقــــتصادی و مهــــندسی لـوتوس از شرکت های فعال در حوزه صنعت ســـاختمان میباشد. ایــن گـــروه با اتــــکا بر ت ...

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

istikbal

تامین کننده

مسکونی | نشیمن

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

Architectonics

حرفه ای

مسکونی | پذیرایی

سقف سنتی کپری بومی ناحیه جنوب کرمان با استفاده از مصالح بومی سبک معماری ارگانیک می باشد این نوع پوشش داخلی با استفاده ...

اطلاعات بیشتر