عکس های یومی خانه

ایمیل ذخیره
مسکونی فرشته-تختی

این پروژه مسکونی در خیابان فرشته قرار دارد و گروه پستا طراحی و اجرا نظارت این پروژه را بر عهده دارد.مساحت این آپارتمان ...

  • 2
اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

رویال چمن

تامین کننده

ویلا | محوطه، بام

چمن مصنوعی

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

رویال چمن

تامین کننده

ویلا | محوطه، بام

چمن مصنوعی

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | آشپزخانه

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

شرکت داناگوپال

تامین کننده

خدماتی | محوطه، بام

فضای سبز کاخ نیاوران

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

شرکت داناگوپال

تامین کننده

خدماتی | محوطه، بام

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
ویلا | محوطه، بام

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
ویلا | محوطه، بام

اطلاعات بیشتر