عکس های یومی خانه

ایمیل ذخیره
avatar

صنعت شیشه آریا

تامین کننده

مسکونی | پذیرایی

آینه کاری طرح لوزی مریع رنگ شامپاینی a_ariaglass@

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | نشیمن

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | اتاق خواب

◾ طراحی آپارتمان کامویی ▪کارفرما: آقای نیلی منفرد ▪موقعیت: تهران، دارآباد ▪متراژ: 85

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | سالن

◾ طراحی آپارتمان کامویی ▪کارفرما: آقای نیلی منفرد ▪موقعیت: تهران، دارآباد ▪متراژ: 85

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

علی کوره چیان

حرفه ای

مسکونی | محوطه، بام

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
مسکونی | پذیرایی

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

D.Shahab

کاربر

اداری-تجاری | وروردی، پله

TATE MODERN in London

اطلاعات بیشتر
ایمیل ذخیره
avatar

شرکت عرش فراز

تامین کننده

خدماتی | اتاق کار

سیستم مدیریت ساختمان یا BMS سیستمی است که به فعالیتها و امور ساختمانها نظارت کرده و در مواقع لازم با توجه به تغییرات شرا ...

اطلاعات بیشتر