ذخیره
avatar

حمیرا جدا

کاربر

مسکونی | نشیمن
تهران / تهران

تابلوهای روی دیوار که در امتداد هم آویزان شده است و استندی که در وسط قرار دارد،فضای مینیمال و در عین حال جذاب به بیننده القا میکند.