ذخیره
avatar

حمیرا جدا

کاربر

مسکونی | نشیمن
تهران / تهران

در طراحی دکوراسیون داخلی این نشیمن از المان هایی استفاده شده است که بر مینیمال بودن فضا تاکید میکند.رنگ قرمز به صورت المانی برای تاکید بر فضا استفاده شده است.