پروفایل حرفه ای ها

avatar

دکودید

حرفه ای

Decodid is a design firm with a focus on architecture, interior design and product design. Founded in Tehran, Iran with a mission to achieve excellenc ...

avatar

ویرا

حرفه ای