پروفایل حرفه ای ها

avatar

مسعود مبين

حرفه ای

عكاسي بيش از 13 هتل در شيراز عكاسي حدود 300 پروژه معماري و دكوراسيون داخلي همكاري با معماران و طراحان معتبر چاپ 4 مجموعه در حوزه معماري ايراني اسلا ...

تحصيلات : كارشناس ارشد معماري داخلي كارشناسي ارشد ماركتينگ دانشگاه تهران دكتراي حرفه اي بازاريابي كسب وكار دانشگاه تهران *****************