ذخیره

جنس : 100% کتان / ارسال ارزان / بازگشت رایگان کالا تا 30 روز / سایز رومیزی 4نفره : 150 * 150 cm / رومیزی در سایز های 6 و 8 نفره هم موجود است / سایز رومیزی 6نفره : 225 * 150 cm و قیمت : 115000 تومان / سایز رومیزی 8نفره : 275 * 150 cm و قیمت :135000 تومان

واحد: عدد

حدود قیمت: 95000 T