ذخیره

طول : 70 سانتیمتر ارتفاع : 35 سانتیمتر عمق : 13 سانتیمتر

واحد: ست کامل

حدود قیمت: 88000 T