umegard

umegard@

حرفه ای ویژه

یومی گرد به تمام کافه ها ، رستوران ها ، فضاهای شهری و بناهای تاریخی که شما معرفی می کنید ، سر می زنه و تجربه اش رو با شما به اشتراک می گذاره . طراحی و دکوراسیون فضاها نقش مهمی در ایجاد حس مکان و علاقمندی در بین افراد می شه ... یومی گرد به تحلیل این ویژگی ها می پردازه .

موقعیت مکانی

ساعات کاری

عضو از 13 / 11 / 1395