آیا تمام لوستر های فضای خانه بایستی عین هم باشند؟

پاسخ به سوالات روشنایی

۹۹/۰۲/۱۶
نوشته شده توسط ادمین

آیا تمام لوستر ها و یا روشنایی های موجود در یک فضای خانه بایستی  دقیقا شکل هم باشند؟

آن ها می توانند هم عیناً یک شکل باشند  و یا با هم متفاوت باشند.اما در حالت متفاوت باید این موضوع را در نظر بگیرید که روشنایی ها بایستی در تم و رنگ با هم هماهنگ باشند و و به قول معروف یک شخصیت داشته باشد مقدار تفاوت آن ها مهم نیست اما این موضوع مهم است که روشنایی های شما با هم هماهنگ باشند.

همیشه برای انتخاب وسایل دکوری به سبک دکوراسیون و ترکیب رنگ ها دقت نمایید

 

لوستر ها و چراغ های موجود در وبسایت یومی خانه را در این لینک ببینید