نکات چیدمان در دکوراسیون

دکوراسیون پذیرایی

۹۹/۰۶/۱۱
نوشته شده توسط ادمین

نکات چیدمان در دکوراسیون

پذیرایی ها جز فضاهایی در خانه هستند که بایستی براساس نیاز افراد خانواده طراحی گردند. در این پست نکات ضروری چیدمان پذیرایی آورده شده است

نکته چیدمان یک: نقطه کانونی خود را با چیدمانتان تشدید کنید

نقطه کانونی شما می تواند هر وسیله ای باشد کتابخانه- شومینه ویا تلویزیون

برای بهتر کردن این چیدمان صندلی ها را به سمت مخالف بچرخانید و از بالشتک و اتومن و پاف در این چیدمان استفاده کنید

مبلمان خود را دور نقطه کانونی و به سمت آن بچینید

نکته چیدمان دو: فضای گفتگو ایجاد کنید

مبلمان خود را به گونه ای بچینید که رو به هم باشند تا فضای گفتگو ایجاد شود این چیدمان بایستی به گونه ای باشد که مسیر رفت و آمد از  اطراف مبلمان را داشته باشد.این مدل چیدمان برای مهمانی ها مناسب است

نکته چیدمان سه: در چیدمان خود تعادل ایجاد کنید اما نه لزوما قرینگی

در چیدمان خود حتما به ایجاد تعادل و بالانس در فضای خود دقت نمایید. بدینصورت که هیچوقت یک طرف از پذیرایی خود را پر وسایل و طرف دیگر را خالی از وسایل نکنید. دو طرف بایستی با هم تعادل داشته باشند

تعادل و بالانس به معنی قرینگی در فضا نیست.

نکته چیدمان چهار: چیدمان قرینه و هم تراز برای اتاق های اداری و رسمی

چیدمان قرینه بیشتر مناسب اتاق های اداری و رسمی می باشد

چیدمان غیر قرینه بیشتر مناسب دکوراسیون خانه و غیر رسمی است

می توانید با اضافه کردن صندلی و یا آباژورها در دو سمت فضای رسمی خود قرینگی و انسجام به وجود آورید

نکات تکمیلی چیدمان

بایستی کاربری فضا در الویت با فرم قرار گیرد

تعادل را در فضای خود با ترکیب وسایل بزرگ و سنگین با وسایل کوچک و سبک به وجود آورید

همه جای اتاق خود را با وسایل پر نکنید. فضای خالی نیز قسمتی از دکوراسیون است

مسیر حرکت به وجود آورید