دکوراسیون کنج

۹۷/۰۳/۲۲
نوشته شده توسط غزل عسکری

قسمت های کنجی خانه اغلب فضای بلا استفاده تلقی می شوند. اما در این مطلب نشان داده شده است که این گونه نیست و می توان با تغییراتی کوچک در چیدمان وسایل خود از این فضا نیز استفاده ببرید. کافی است طرح های زیر را ببینید ایده تغییر دکوراسیون کنج خانه خود را به سادگی پیاده کنید.