دکوراسیون اتاق خواب های کوچک

۹۷/۰۳/۲۳
نوشته شده توسط ادمین

دکوراسیون اتاق های کوچک ممکن است سخت به نظر بیاید اما با به کار بردن تکنیک هایی می توان، فضایی دلباز با تمام امکانات داشته باشیم.

1. اگر مساحت اتاق کم باشد می توان در جهت ارتفاع اتاق پیش رفت. نیم طبقه می تواند بهترین راه حل باشد.

 

2. اگر فضای کافی برای قرار دادن میز تحریر یا میز کار ندارید ، می توان از سکوهایی به عنوان میز استفاده نمود.

 

 

3. در صورت داشتن اتاق های زیر شیروانی، می توانید از نیم طبقه بهترین بهره را ببرید.

 

4. کمد و قفسه های دیواری هم می تواند فضای شما را خلوت تر کنند.