ایده هایی برای کتابخانه شما

۹۷/۰۴/۰۷
نوشته شده توسط ادمین

 

برای صرفه جویی در وقت و هزینه می توان کتاب ها را روی میزی کوتاه که در اختیار است ، قرار داد.

اگر فضای کافی در خانه دارید می توانید اتاقی را برای کتاب خوانی در نظر بگیرید و از بودن در آن لذت ببرید.

در فضاهایی که سقف بلندی دارد می توان قفسه های کتاب را در نیم طبقه ی فلزی که به سادگی ساخته می شود، قرار دهید.

قفسه های کوچک و ساده چوبی هم می تواند گزینه ای برای کتابخانه شما باشد.