specialart
specialart

Special hand's work.
سپاس ایزد یکتا و آفریننده زیبایی ها
محصولات تولیدشده در هنر خاص جهت افراد هنردوستی که مایلنددر دیزاین ودکورخانه خود لوازمی بکار گیرند که خاص بوده ودر هیچ کجای دیگری مشابه ان نباشد‌. این محصولات که بجز موارد کاربردی خود جنبه هنری وتزیینی هم دارد به صورت دستی و تک ساخته میشود و نمونه دیگری در هیچ کجا نخواهد داشت.
با تشکر از استقبال و نظرات شما

specialart
مشهد
تلفن: شماره تلفن را نشان دهید 09153472583
تماس با specialart