سولار Solar
سولار Solar

توليدكننده‌ى پرده‌هاى كركره، زبرا، شيد، سان‌اسکرین، روز و شب، لوردراپه، بامبو و چاپی با مکانیزم دستی و برقی. تأسيس 1356
شماره های تماس:
026-32744111
026-32741228

سولار Solar
کرج
البرز، کرج، گوهردشت، بلوار یادگار امام به سمت پل سه‌راه گوهردشت، بلال ۷، پلاک ۶۴، فروشگاه آرین‌نوار
تلفن: شماره تلفن را نشان دهید 02632744111
http://www.pardiran.com
تماس با سولار Solar