سولار Solar
سولار Solar

توليدكننده‌ى پرده‌هاى كركره، زبرا، شيد، سان‌اسکرین، روز و شب، لوردراپه، بامبو و چاپی با مکانیزم دستی و برقی. تأسيس 1356

سولار Solar
کرج
مهرویلا- خیابان خیام غربی- پلاک 104- فروشگاه پردایران
تلفن: شماره تلفن را نشان دهید 02633507107
http://www.pardiran.com
تماس با سولار Solar