جاشمعی فلزی
نوین دکور
180,000 T

جاشمعی چوبی و فلزی سبک صنعتی

جنس: فلز چوب
ابعاد:
سبک: صنعتی مدرن