نیمکت
نوین دکور
350,000 T

نیمکت چوب و فلز به سبک صنعتی

جنس: فلز چوب
ابعاد:
سبک: صنعتی مدرن