بالشتک مخمل
پرووال
130,000 T

مدل آبایی بالشتک مخمل ظریف همراه با داخل هزینه حمل با مشتری می باشد طراحی، بر اساس نقوش نمدهای منطقهٔ گرگان و دشت‌ترکمن. آبایی در زبان ترکمنی به معنی ایل آبا و اجدادی است.

جنس: پارچه
ابعاد: قطر 70 سانتیمتر
سبک: مدرن