چراغ آویز
BULBLONDON
3,000,000 T

چراغ آویز مدل: BLPLALIB/ECO

جنس: فلز
ابعاد: عرض : 40 سانتیمتر ارتفاع: 120 سانتیمتر
سبک: صنعتی مدرن