بالشتک مخمل چوقا
پرووال
220,000 T

بالشتک مخمل ظریف همراه با داخل هزینه حمل با مشتری می باشد

جنس: پارچه
ابعاد: قطر 100 سانتیمتر
سبک: ایرانی مدرن