پاف مراکشی
سپیده صاحبدل
1,200,000 T

پاف مراکشی سوزن دوزی قطر ۴۰ سانت

جنس:
ابعاد: قطر ۴۰ سانتیمتر
سبک: مدرن