مجسمه
نوین دکور
250,000 T

مجسمه فلز و چوب

جنس: فلز چوب
ابعاد: ارتفاع 35 سانتیمتر
سبک: روستیک صنعتی