سفارشی

پنجره قواره بری دایره با شیشه های زرپوش و نقاشی پشت شیشه

جنس: شیشه چوب
ابعاد: قطر 80 سانتیمتر
سبک: ایرانی