آینه قواره بری
هنرهای چوبی کهنه کار
سفارشی

آینه قواره بری با تزیین نقاشی پشت شیشه

جنس: شیشه چوب
ابعاد: 85*180 سانتیمتر
سبک: ایرانی