آینه قواره بری
هنرهای چوبی کهنه کار
سفارشی

ساخت آینه های سفارشی آنتیک

جنس: شیشه چوب
ابعاد: 70*100 سانتیمتر
سبک: ایرانی