جاشمعی رومیزی
نوین دکور
120,000 T

جاشمعی رومیزی فلزی

جنس: فلز چوب
ابعاد: طول: 60
سبک: روستیک صنعتی