سفارشی

میز قواره بری سنتی ایرانی

جنس: شیشه چوب
ابعاد: ارتفاع: 80 قطر: 80 سانتیمتر
سبک: ایرانی