میز نهارخوری
هنرهای چوبی کهنه کار
4,000,000 T

میزنهار خوری چوبی تزیینی گره چینی، معرق و خاتم با صندلی

جنس: پارچه چوب
ابعاد:
سبک: ایرانی