فرش طرح خطیبی
فرش دستباف تبریز
14,300,000 T

۳×۳دایره رج ۴۰ طرح خطیبی

جنس:
ابعاد: دایره 3*3
سبک: ایرانی