فرش سرداری
فرش دستباف تبریز
20,500,000 T

جفت ۶متری رج ۴۰ علیا سرداری

جنس:
ابعاد: 6 متری
سبک: ایرانی