فرش طرح خطیبی
فرش دستباف تبریز
26,500,000 T

جفت رج ۴۰ فوق العاده هاشیه ابریشم گل ابریشم طرح خطیبی

جنس:
ابعاد:
سبک: ایرانی