ظروف دکوری گوزن
nicduysens
500,000 T

سه ظرف دکوری با طرح گوزن قیمت برای سه ظرف می باشد. ابعاد سایز بزرگ: ارتفاع 20 و عرض 13 سانتیمتر ابعاد سایز متوسط: ارتفاع 13 و عرض 10 سانتیمتر ابعاد سایز کوچک: ارتفاع 10 و عرض 7 سانتیمتر

جنس:
ابعاد: ابعاد در توضیحات ذکر شده
سبک: مدرن مینیمال