5 عدد ظرف دکوری
nicduysens
580,000 T

قیمت برای 5 عدد ظرف دکوری می یاشد. ابعاد ظرف 1: ارتفاع:20 عرض:20 سانتیمتر ابعاد ظرف 2: ارتفاع:15 عرض:15 سانتیمتر ابعاد ظرف 3: ارتفاع:25 عرض:14 سانتیمتر ابعاد ظرف 4: ارتفاع:9 عرض:10 سانتیمتر ابعاد ظرف 5: ارتفاع:10 عرض:7 سانتیمتر

جنس:
ابعاد: ابعاد در توضیحات نوشته شده.
سبک: مدرن مینیمال