پایه گلدان چوبی
feder home
سفارشی

پایه های گلدان چوبی دکوری ارتفاع پایه ها : 20-30 و 40 سانتیمتر

جنس: چوب
ابعاد: به ارتفاع 20-30 و 40 سانتیمتر
سبک: ایرانی روستیک مدرن