یونیت زباله
گروه صنعتي ياوان
سفارشی

یونیت تفکیک زباله یاوان در رنگ های مختلف و اندازه متفاوت قابل عرضه میباشد.

جنس: چوب
ابعاد:
سبک: روستیک صنعتی مدرن