زیر تلویزیون سنتی
Armin Design
سفارشی

زیر تلویزیون سنتی ساخته شده با MDF ( در صورت درخواست مشتری با چوب ساخته میشود)

جنس: چوب
ابعاد: ۱۸۰×۵۰
سبک: روستیک کلاسیک