دیوار سبز محله دروس
ضیااِکو
سفارشی

تراس و فضای نیمه بازی که در ارتفاع واقع شده و منظر خوبی رو به شهر داره در دل زندگی پر از استرس، ترافیک و اغتشاش یک نعمت محسوب می شه چرا که نگاه کردن به دور دست ها باعث می شه به فکرهای عمیق و رویا ها بریم و ساعتی را در دل شهر به روح و شعور مون آسایش بدهیم.

جنس:
ابعاد:
سبک: ایرانی مدرن مینیمال