دکوراسیون ایرانی
دکوراسیون پذیرایی بنفش

مسلما یکی از عناصر مهم و اساسی دکوراسیون ایرانی، فرش است. فرش ایرانی چه با طرح مدرن و چه با طرح سنتی خود از اساسی ترین المان های دکوراسیون به سبک ایرانی می باشد. ایرانی ها در تمام فضاهای خانه خود از فرش استفاده می نمایند. در این ست نمونه یک دکوراسیون ایرانی مشاهده می کنید.

اتاق: هال و پذیرایی
سبک: ایرانی