ترکیب رنگ آبی در دکوراسیون
دکوراسیون ایرانی آبی

خیلی از ما تاثیر تابلوهای دیواری را در دکوراسیون خانه هایمان نمی دانیم اما با استفاده از چند تابلو نقاشی در روی دیوار می توانید روح تازه ای به دکوراسیون خانه تان دهید.

اتاق: هال و پذیرایی
سبک: ایرانی