دکوراسیون مدرن
خانه مدرن

سازگاری مطلوب قسمت ها یا تلفیق آن ها در یک ترکیب باعث بوجود آمدن الگوی هماهنگی می شود. در الگوی تعادل ازطریق مرتب کردن عناصر مشابه یا غیر مشابه به وحدت می رسیم، در حالی که در هماهنگی عناصری را انتخاب می کنیم که مشخصه های مشترک (رنگ ، شکل ، بافت ، مصالح و ...) دارند و آنچه در میان عناصر یک فضای داخلی وحدت و هماهنگی بصری ایجاد می کند ، تکرار است که ویژگی مشترک محسوب می شود.

اتاق: آشپزخانه اتاق خواب هال و پذیرایی
سبک: مدرن