دکوراسیون تلفیقی
ست دکوراسیون پذیرایی

این ست در سبک تلفیقی می باشد که از طرح ایرانی در پرده و مبل مدرن و میز جلو مبلی به سبک صنعتی در آن مشاهده می شود. شما می توانید در سبک تلفیقی عناصر دکوراسیون خود را از سبک های مختلف انتخاب کنید اما بایستی به تعادل و همخوانی وسایل نیر دقت نمایید.

اتاق: هال و پذیرایی
سبک: ایرانی مدرن