هال و پذیرایی فصل زمستان
ست هال و پذیرایی مدرن

ست مبلمان و کوسن و میز مدرن که به سبک مدرن در ها و پذیرایی شما می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این ست مناسب فصل های سرد می باشد می توانید از پتو روی مبل برای این فضا استفاده کنید.

اتاق: هال و پذیرایی
سبک: