دکور آبی و زرد
دکوراسیون ایرانی مدرن

در این ست عناصر دکوراسیون ایرانی به صورت مدرن با هم ترکیب شده اند. ترکیب رنگ مورد استفاده در این ست رنگ آبی و زرد می باشد.

اتاق: هال و پذیرایی
سبک: ایرانی مدرن